Image 2

En SEO-konsulent, ibland även kallad SEO-specialist, arbetar i huvudsak med webbmaterial, som webbsidor och bloggar. SEO-konsulentens uppgift kan sägas vara att optimera det aktuella webbmaterialet för att sökmotorerna lättare skall hitta det och ranka det högre, vilket i sin tur anses generera ett högre antal läsare och “följare”, samt förhoppningsvis också ökar försäljningen för det företag som bättrat på sitt SEO.

Vad krävs då för att bli, vara en bra SEO-konsulent? Några av de egenskaper och kunskaper som en SEO-konsulent bör besitta är kunskap om, i vart fall hur de tre största sökmotorerna, Google, Yahoo! och Bing har byggt upp sina sökalgoritmer. För samma företag, skall de också vara väl införstådda med “Webmaster best practice”.

Förändringar sker ständigt inom SEO-världen, därför måste den som aspirerar på att vara en bra SEO-konsulent ständigt hålla sig uppdaterad med de senaste trenderna och anpassa sina arbetsmetoder efter dem. Dessutom skall en bra SEO-konsulent vara en duktig marknadsförare och en bra skribent, de “inplanterade” sökorden skall falla in naturligt i textflödet. Det är trots allt så att det är inte bara sökmotorerna som skall gilla webbmaterialet, det gäller i ännu högre grad att besökarna gör det.

Om man gör en jämförelse med idrottsvärlden och säger att webbmaterialet är de tävlande, skulle SEO-konsulenter vara förbjudna. Deras jobb är nämligen att dopa webbsidorna så att de blir vinnare.